Oblíbené odkazy
Šperk, klenot či skvost je cenný a a zároveň ozdobný předmět obvykle vyrobený z drahých kovů a drahých kamenů. Jedná se o předmět, který bývá nejčastěji nošen na lidském těle, častěji se s nimi setkáváme u osob ženského pohlaví. V přeneseném smyslu slova pak tímto slovem někdy označujeme i jiné cenné nebo ozdobné předměty vyrobené z jiných materiálů než jsou drahé kovy a kameny. Výrobou šperků se zabývají řemeslníci zlatníci nebo šperkaři. V některých rodinách mohou být šperky drahocennostmi, které se dědí z generace na generaci - stávají se tak určitým symbolem rodové kontinuity a pokračování života. Klenot v heraldice je objekt umístěný nad přilbou, resp. je od přilby oddělen točenicí nebo korunkou (ne hodnostní). První klenoty používané v boji byly obvykle rohy, křídla nebo ptačí pera. V heraldice se používají z této doby rohy, které mohou být postrkané (se zapíchanými praporky, pery atd.), otevřená nebo zavřená křídla (obvykle orlí). Peří se používalo z kohouta, pštrosa a páva, které může tvořit kytu (několik per poskládaných do tvaru kytky). Později začalo být obvyklé zobrazovat figury zobrazené v erbu. Ty se dělí podle toho z jak velké části jsou zobrazeny, ty které jsou vidět jen z 1/3 říkáme vyrážející, ze 1/2 vyrůstající a z 2/3 vyskakující.